Emelések, szakkörök

Tájékoztató a 2024-2025-ös tanévre kötelezően és szabadon választható foglalkozásokról

Kedves Szülők és Diákok!

Ezen az oldalon a következő tanévre választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások leírása és azok heti óraszáma található. A foglalkozásokra online űrlapon keresztül kell jelentkezni, melyet a diákok iskolai felhős címük segítségével tudnak kitölteni. Kérjük, hogy szülő és diák közösen, felelősen nézze át a foglalkozások leírását, hiszen a választás a továbbtanulást is befolyásolhatja!

A következő év tantárgyfelosztását a beérkezett adatok alapján tudjuk megtervezni. Ezért a választás kötelező érvényű.

Az egyes foglalkozásokra kattintva elolvasható a foglalkozás leírása.

Választható tanórai foglalkozások (emelések)

A táblázat alsó részén látható, hogy legalább és legfeljebb hány órányi foglalkozást lehet választani. Sávok esetén egy sávból legfeljebb egy foglalkozás választható, mert ezek egy időben lesznek. Ha egy foglalkozás nem sávban van, az akármivel párosítható. Az emelési rendszer csak 7. évfolyamtól indul.

7. és 8. évfolyamon kötelezően választandó matematika vagy történelem.

10. évfolyamon csak akkor választható a maximális számú óra, ha azok között van pirossal jelzett emelt szintű.

11. évfolyamon azoknak a diákoknak, akik nem választottak természettudományos tárgyból (biológia, kémia, fizika, földrajz) emelést, kötelezően kell választaniuk egy kétórás természettudományos alapórát**, itt négy lehetőségből lehet választani.

Ezeken az órákon osztályozunk.

évfolyam, emelés 7. 8. 9. 10. 11. 12.
  I. sáv I. sáv I. sáv II. sáv I. sáv II. sáv I. sáv II. sáv III. sáv I. sáv II. sáv III. sáv
Magyar nyelv és irodalom     2   1   2     2    
Matematika 1 1 2   2   3     3    
Történelem 1 1   2   2   2     3  
Kémia       1   1   4     4  
Fizika       1   1   4     4  
Biológia     1 1 1 1 4 4   4 4  
Földrajz     1 1     4     4
Vizuális kultúra             2     2
Mozgóképkultúra és médiaismeret             2     2
Digitális kultúra             2     2
Természettudomány alapóra**:
Biológia VAGY
Biológia középszintű érettségifelkészítő VAGY
Földrajz VAGY
Az ember és környezete
        2  
Második idegen nyelv         2 2
             
kötelezően választandó óraszám (minimum) 1 1 0 0 4 4
legfeljebb választható óraszám (maximum) 1 1 4 4, ha van közte piros
2, ha csak fekete
10 11
alapóraszám 31 31 32 32 26 25
kötelező óraszám 32 32 32 32 30 29
maximális óraszám 32 32 36 34/36 36 36

Tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök)

Ezen foglalkozások bármelyikét lehet választani (a megfelelő évfolyamon). Minden foglakozás heti egy órás. Ezeken az órákon nincs osztályzás. Ezek a foglalkozások az órarendben tervezett tanórákon kívül (jellemzően a 7., 8., 9. órában) kerülnek megtartásra, és a jelentkezők létszámától függően indulnak.

A tanulószoba megszervezésére igény szerint kerül sor az 5-8. osztályban.

évfolyam, foglalkozás 5. 6. 7. 8. 9/Ny. 9. 10. 11. 12.
szakkörök                  
magyar 1 1 1 1          
matematika 1 1 1 1 1        
történelem     1 1   1 1    
kémia     1 1          
fizika     1 1          
biológia     1 1   1 1    
földrajz     1 1          
2. idegen nyelv           1 1    
vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1    
versenyfelkészítők                  
Arany Dániel / OKTV (matematika)         1 1 1 1 1
Irinyi János (kémia)         1 1 1    
Mikola Sándor (fizika)           1 1    
Lóczy Lajos (földrajz)         1 1 1    
Nemes Tihamér (programozás)     1 1 1 1 1 1 1
érettségifelkészítők középszintre                  
magyar                 1
matematika                 1
történelem                 1
biológia               1 1
földrajz               1 1
idegen nyelv                 1
érettségifelkészítők emelt szintre                  
matematika                 1
kémia                 1
biológia                 1
digitális kultúra                 1
idegen nyelv               1 1
egyéb                  
német korrepetálás         1        
énekkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tanulószoba + + + +          
diákújság 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A foglalkozások leírása

Magyar emelés

9-10. évfolyam: Az alapóra mellé 2, illetve 1 órát kapnak a diákok (nem feltétlenül az alapórát tartó tanárral), melyet felhasználhatnak versenyfelkészülésre, közös olvasmányélmények feldolgozására, a tananyag kiegészítésére.

11-12. évfolyam: Az emelést választó diákok heti 6 magyarórája külön csoportban lesz. Az órák az emelt érettségire való készülésre, a tananyag mélyebb és alaposabb megtanulására, plusz ismeretek elsajátítására, bővített olvasmányjegyzékek elolvasására és megbeszélésére szolgálnak.

Matematika emelés

7-8. évfolyam: A tanulók heti 4 alapórában, külön csoportban tanulják a matematikát. Az alap- és emelt csoportban használt tankönyv és a tananyag is megegyezik, azonban az emelt csoportban nagyobb mélységekig jutunk el.  Az emelt csoportba azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik érdeklődést mutatnak a matematika iránt, stabil alapokat szeretnének szerezni, amelyeket a további tanulmányaik során akár versenyeken is tudnak kamatoztatni.

9-10. évfolyam: Az alap- és emelt csoportban használt tankönyv és a tananyag is megegyezik, azonban az emelt csoportban nagyobb mélységekig jutunk el, ami szilárd alapokat biztosít az emelt szintű érettségire való felkészüléshez. A csoportba jelentkező gyerekek heti 5 órában, külön csoportban tanulják a matematikát. Az emelt csoportba azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik érdeklődést mutatnak a matematika iránt és későbbi tanulmányaik során matematikával fognak foglalkozni. A csoportba stabil matematikatudással rendelkező gyerekek jelentkezését várjuk, olyanokét is, akik eddig esetleg alapszinten tanulták a matematikát.

11. évfolyamon heti 6 órában, külön csoportban tanulják az ide jelentkezők a matematikát. Az alap- és emelt szintű tananyag 11. évfolyamon kettéválik, ezért az emelést elsősorban azoknak a tanulóknak javasoljuk, akik későbbi tanulmányaik során matematikával fognak foglalkozni, illetve matematikából emelt szintű érettségire készülnek. A tananyag a 9-10. évfolyam matematika emelt csoportjában megszerzett tudásra épít.

12. évfolyamon a 11. évfolyamon elkezdett emelt szintű tananyaggal haladunk tovább, külön csoportban heti 6 órában. Tovább építjük az előző 3 évben megszerzett ismereteket. Folytatjuk az emelt szintű érettségire való felkészítést.

Történelem emelés

7-8. évfolyam: Az érdeklődés fenntartása mellett az alapórán tárgyalt témakörökben mélyítjük el a tudásukat. Ismeretterjesztő filmek megtekintése mellett lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. Itt elsajátíthatják a helyes prezentációkészítést, fejleszthetik előadói képességeiket.

9-10. évfolyam: Az emelésen nagyobb hangsúlyt kap az érettségire való felkészülés. A források használata, értelmezése és a forráskritika. Lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. Itt elsajátíthatják a helyes prezentációkészítést, fejleszthetik előadói képességeiket.

11-12. évfolyam: A csoportbontásnak köszönhetően magasabb óraszámban tanuljuk az anyagot. Főleg az emelt szintű érettségire koncentrálunk. Akik az emelést választják, azoknak sem kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tenni.

Kémia emelés

9-10. évfolyam: Évfolyamonként egy csoport kialakítására kerül sor, az alapórán minden diák a saját osztályával vesz részt. Nincs szükség előismeretekre. Célja az alapórán elsajátított ismeretek elmélyítése, kísérletezés, feladatmegoldás, a természettudományos érdeklődés felkeltése. Emellett cél, hogy a versenyeken részt vevő diákok munkáját segítsük differenciált oktatással. Azoknak a diákoknak javasoljuk az órákon való részvételt, akik orvosi, fogorvosi, gyógyszerész, biológus, kémia tanári, vegyész pályák irányában szeretnének továbbtanulni, illetve kémia versenyen szeretnék megmérettetni magukat.

11-12. évfolyam: Az évfolyamon egy csoport kialakítására kerül sor. Célja az előző években az alapórán elsajátított ismeretek kibővítése, kísérletezés, feladatmegoldás, ezzel felkészítés a közép- és az emelt szintű kémia érettségire. Támogatja az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre (OKTV) való felkészülést. Előismeretekre nincs szükség, de könnyebb jó eredményt elérni azoknak a diákoknak, akik 9. évfolyamtól kezdődően emelt szinten tanulják a kémiát. Elsősorban azoknak a diákoknak ajánljuk a részvételt, akik orvosi, fogorvosi, egészségügyi, gyógyszerész, biológus, kémia tanári, vegyész esetleg valamilyen mérnöki pálya irányába szeretnének továbbtanulni.

Fizika emelés

9-10. évfolyam: Az évfolyamon egy csoport kialakítására kerül sor. Az alapórán minden diák a saját osztályával vesz részt. A foglalkozás keretében a tanórán tanultakat egészítjük ki, mélyítjük az ismereteket, feladatokat oldunk meg, kísérletezünk. Differenciált oktatás keretében támogatjuk a versenyekre készülő tanulókat. Előismeretekre nincs szükség. Azoknak a diákoknak javasoljuk, akik az orvosi, fogorvosi, mérnöki, informatikai pályák iránt érdeklődnek.

11-12. évfolyam: Évfolyamonként egy csoport kialakítására kerül sor. A két év alatt a teljes fizikatananyag átismétlése, kibővítése, elmélyítése történik. Felkészítés mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségire, az egyetemi fizikatanulmányokra, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre (OKTV) készülő diákok támogatása. Előismeretekre nincs szükség, de könnyebb jó eredményt elérni azoknak a diákoknak, akik 9. évfolyamtól kezdődően emelt szinten tanulják a fizikát. Elsősorban azoknak a tanulóknak ajánljuk a részvételt, akik orvosi, fogorvosi, egészségügyi, mérnöki, informatikusi pályák irányában szeretnének továbbtanulni.

Biológia emelés

9-10. évfolyam: Az évfolyamon két csoport kialakítására kerül sor. Célja az alapórán elsajátított ismeretek elmélyítése, kísérletezés, a természettudományos érdeklődés felkeltése. A tanóra a 11-12. évfolyam biológia fakultációjának alapjául is szolgál. Interaktív, élményközpontú oktatási módszerek alkalmazásával kerül megtartásra.

11-12. évfolyam: Az évfolyamon, létszámtól függően, egy vagy két csoport kialakítására kerül  sor. A tanóra célja az emelt szintű érettségire való felkészítés. A tanóra lehetőséget nyújt az OKTV-re vagy más természettudományos versenyre történő felkészülésre is.

Földrajz emelés

9-10. évfolyam: azokat a tanulókat várjuk erre a foglalkozásra, akik a korábbi tanulmányaik során megkedvelték a földrajz tantárgyat. Ezeken a tanórákon kibővítjük a földrajzi ismereteiket, és olyan tudás birtokába juthatnak, amely segíti az alapórán tanultak elsajátítását. A tanév során rendhagyó órák keretében felkeresünk a földrajzhoz kapcsolódó nevezetes helyeket, például Magyar Földrajzi Múzeumot Érden. 9. évfolyamon a magyar utazók, földrajzi felfedezők témája is feldolgozásra kerül. (például Kőrösi Csoma Sándor, Almásy László stb.), 10. évfolyamon a Kárpát-medence tudományos feltáróinak  témája is feldolgozásra kerül. (például Lóczy Lajos, Orbán Balázs.)

11-12. évfolyam: azokat a diákokat várjuk erre a foglalkozásra, akik a továbbtanuláshoz szükséges földrajzi ismereteket szeretnék gazdagítani. Tovább szeretnének tanulni a földrajz és kapcsolódó tudományok területén. Közép- vagy emelt szinten szeretnének érettségizni ebből a tantárgyból. Különösen ajánljuk a foglalkozást azoknak,  akik az előrehozott földrajzérettségi követelményeinek szeretnének megfelelni.
 

Vizuális kultúra emelés

Felkészülünk a vizuális kultúra érettségire, a tananyag részét képezi művészettörténet, gyakorlati feladatok és az érettségi portfólió elkészítése.

Mozgóképkultúra és médiaismeret emelés

A médiaemelés kétéves, egymásra épülő modulokból áll. Az egyik tanév a médiaismeretről, a másik filmtörténetről, filmelemzésről szól. A képzés célja az érettségi (közép- vagy emelt szinten) megszerzése. Aki ebből a tantárgyból kíván érettségizni, annak mindkét tanévben (11., 12.) járnia kell az emelésre. Így tud biztonsággal felkészülni az elméleti és gyakorlati vizsgarészekre.

Digitális kultúra emelés

A foglalkozás két éven keresztül (11. és 12. évfolyamon) emelt szintű érettségire készít fel.
A témák: az emelt szintű gyakorlati érettségin előforduló új feladattípusok; az alapórán tanultak emelt szinthez elegendő elmélyítése és kiegészítése.
A foglalkozás két órája általában délutáni duplaórát jelent.
A foglalkozás elsősorban azoknak szól, akik a 12. évfolyam végén digitális kultúra tantárgyból emelt szinten szeretnének érettségizni, de a középszintű érettségihez is segítséget nyújt azon témák esetén, amelyek emelt és középszinten is előfordulnak.
Az emelt szintű érettségi az alapórán tanultakhoz képest jelentős további ismereteket igényel adatbázis-kezelés és programozás terén. A programozás oktatása ezért az emelt szintű követelmények szerint történik. A 12. évfolyam második félévében a középszinten érettségizni kívánók a tanórán önállóan gyakorolhatják a középszintű adatbázis-kezelési feladatokat.

Az egyes évek témái részletesen:
11. évfolyam: szövegszerkesztés, képszerkesztés; prezentációkészítés: emelt és középszinthez. Webtervezés: emelt szinthez.
12. évfolyam: táblázatkezelés, programozás: emelt és középszinthez. Adatbázis-kezelés: emelt szinthez.

Felhívjuk a figyelmet, hogy osztályozott tantárgyról van szó, a foglalkozások látogatása azok számára is kötelező, akik előrehozott érettségit tettek.

Természettudomány: biológia

A tanórán projektfeladatok megoldásával dolgozzák fel a tanulók a biológia tudományának néhány kiemelt részét, mint például az egészséges életmód vagy a környezetvédelem legfontosabb elemeit. A tananyag nem képezi a középszintű érettségi részét.

Természettudomány: biológia előrehozott középszintű érettségire felkészítő

Amennyiben az évfolyamon kellő számú igény merül fel előrehozott, biológia középszintű érettségire való felkészítésre, úgy ez a csoport is elindításra kerül. A tanév során a 9-10. évfolyamok biológia tananyagának átismétlésével és elmélyítésével lehetőség nyílik az előrehozott, középszintű érettségi megszerzésére.

Természettudomány: földrajz

Az új modultárgy lehetőséget ad arra, hogy komplexen foglalkozzunk korunkat és jövőnket meghatározó földrajzi-környezeti, társadalmi-emberi problémákkal. Számba vesszük az emberiség előtt álló kihívásokat, miközben próbáljuk megérteni ennek okait, és a lehetséges megoldásokat is keressük. Megvizsgáljuk a jövő alternatíváit is, és hogy hogyan készülhetünk fel ezekre.

Természettudomány: az ember és környezete

A tanórán projektfeladatok megoldásával dolgozzák fel a tanulók Földünk legmeghatározóbb környezet- és természetvédelmi problémáit és próbálnak közösen ezekről gondolkodni, így fejlesztve jövőnk környezettudatosabb generációját. A tananyag nem képezi a középszintű érettségi részét.

Második idegen nyelv emelés

Az évfolyamon nyelvenként egy vagy két csoport kerül kialakításra. Az olasztól és franciától eltérően németből az A osztály kivételével az emelést választók nem 3+2, hanem külön csoportban 5 tanórában tanulják a nyelvet.  Az óra célja a tanulók középszintű érettségire, illetve B2 szintű komplex nyelvvizsgára való felkészítése.


Magyar szakkör

A szakkört az 5-6. és 7-8. évfolyamokon összevont csoportban tartjuk. A tantárgy iránti fogékonyabb tanulók újságszerkesztésre, drámajátékra, versenyfelkészülésre, közös olvasmányélmények szerzésére és feldolgozására használhatják fel szabadon az egyik évfolyamon tanító szaktanárral.

Matematika szakkör

5-8. évfolyam: A szakkör célja a tananyaghoz kapcsolódó érdekes feladatok, versenyfeladatok megoldása. A matematika iránt különös érdeklődést mutató gyerekeknek ajánljuk, akik szeretnek csoportokban feladatokat megoldani, játékos fejtörőkön gondolkodni és alkalmanként versenyeken is szeretnék megmutatni tudásukat.

9/Ny. évfolyam: Mivel a tanulók különböző matematikatudással érkeznek az iskolánkba, ezért ebben az évben különösen nagy hangsúlyt fektetünk az azonos tudásszint létrehozására, a matematikatudás elmélyítésére, bővítésére, differenciált fejlesztésre. A szakkört az évfolyam minden tanulójának ajánljuk, mivel az óra célja az alapórán elhangzott tananyag jobb megértése, gyakorlása és elmélyítése.

Történelem szakkör

7-8. évfolyam: A szakkörön az érdeklődés fenntartása mellett az alapórán tárgyalt témakörökben mélyítjük el a tudásukat. Ismeretterjesztő filmek megtekintése mellett lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. A koruknak megfelelően mindezt könnyedebb hangnemben. Továbbá ezeken az órákon lehetőséget biztosítunk versenyfelkészülésre is (Hyperion, Szépművészeti Múzeum versenye). Amennyiben lehetőség van rá, múzeumlátogatásokat is szervezünk. Terveink szerint a szakkört az alapórás kolléga tartja.

9-10. évfolyam: A szakkörön az érdeklődés fenntartása mellett az alapórán tárgyalt témakörökben mélyítjük el a tudásukat. Ismeretterjesztő filmek megtekintése mellett lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. Továbbá ezeken az órákon lehetőséget biztosítunk versenyfelkészülésre is (Hyperion, Savaria, OKPV). Terveink szerint szakkört az alapórás kolléga tartja.

Kémia szakkör

A kémia szakkörre várjuk a természettudományok, kémia iránt érdeklődő diákokat, akik szeretnének jobban elmélyedni a tantárgy anyagában, gyakorlatot szerezni a feladatok megoldásában, természettudományos vizsgálatok elvégzésében. Élményközpontú, interaktív módszerekkel, megfigyelésekkel, vizsgálatokkal, kísérletekkel, és igény szerint versenyekre való felkészítéssel várjuk a gyerekeket.

Fizika szakkör

A foglalkozás keretében a tanórán tanultakat egészítjük ki, mélyítjük az ismereteket, feladatokat oldunk meg, kísérletezünk, felkészítjük a tanulókat a fizikaversenyekre.

Biológia szakkör

 Az óra célja az alapórán elsajátított tudás elmélyítése, kísérletek bemutatása, végrehajtása, a természettudományos gondolkodás fejlesztése. A foglalkozásokat nem feltétlenül az alapórát tanító pedagógus tartja majd.

Földrajz szakkör

Azokat a tanulókat várjuk  erre a foglalkozásra, akik a korábbi tanulmányaik során megkedvelték természettudományokhoz kapcsolódó témaköröket, tevékenységeket. Ezeken a foglalkozásokon kibővítjük a földrajzi ismereteiket, és olyan tudás birtokába juthatnak, amely segíti a tehetséggondozás keretein belül a természettudományokhoz kapcsolódó képességek fejlesztését, a versenyekre való felkészülést.

Második idegen nyelv szakkör

Célja a nyelv ismeretének elmélyítése, gyakorlás, a nyelvi készségek fejlesztése az alapórai tananyaghoz kapcsolódva. Választása az A osztályok esetében a teljes csoport részére ajánlott, mert a nyelvi előkészítő év (heti 6 óra) kimaradt számukra, így a második idegen nyelvi szakkör további lehetőséget nyújt egy magasabb nyelvi tudás megszerzésére.

Vizuális kultúra szakkör

Kisgimisek és nagygimisek külön vesznek részt a foglalkozásokon. A diákoknak lehetőségük van versenyfelkészülésre (Komplex Rajzverseny, rajzpályázatok) és egyéni fejlődésre, saját projektek elkészítésére. Aki szeretne, tervezhet díszletet, plakátot is az iskolai rendezvényekhez.

Arany Dániel (matematika) versenyfelkészítő

A foglalkozás célja felkészítés tanulmányi versenyre. 9/Ny.-től a 10. évfolyamig egyetlen csoportban folyik a munka.

OKTV felkészítő matematika tantárgyból

A foglalkozás célja felkészítés az országos középiskolai tanulmányi versenyre matematikából a 11-12. évfolyamosok számára.

Irinyi János (kémia) versenyfelkészítő

A kémia szakkörön a 9. évfolyamok és 10. évfolyam érdeklődő diákjai együtt, egy csoportban, heti 1 órában differenciált foglalkozáson vehetnek részt, a foglalkozásokat nem feltétlenül az alapórát tanító pedagógus tartja majd.
Elsősorban azokat várjuk a szakkörre, akik szívesen vesznek részt kémiaversenyeken, de a versenyen nem indulóknak is jó kiegészítést, gyakorlást biztosít az alap és emeléses órák mellé. Lehetőségük lesz a diákoknak jobban elmélyedni a tantárgy anyagában, gyakorlatot szerezni a feladatok megoldásában, kémiai vizsgálatok, kísérletek elvégzésében.

Mikola Sándor (fizika) versenyfelkészítő

Az adott évfolyam tananyagához köthető nehezebb feladatok, versenyfeladatok megoldása. Felkészülés a versenyzésre.

Lóczy Lajos (földrajz) versenyfelkészítő

Azokat a tanulókat várjuk nagy szeretettel erre a foglalkozásra, akik a korábbi tanulmányaik során megkedvelték a földrajz tantárgyat, és szívesen részt vennének országos többfordulós földrajz tanulmányi versenyen.
A szakkör 9. évfolyamon a természetföldrajzi tanulmányokat, 10. évfolyamon a társadalmi és regionális földrajzi tanulmányokat mélyíti el, segítve tehetséges diákjaink eredményes felkészülését.

Nemes Tihamér (programozás) versenyfelkészítő

Programozást alapórán középszinten, fakultáción emelt szinten oktatunk. Ez a szakkör versenyfelkészítő, tehetséggondozó foglalkozás azok számára, akik a programozással a közép- és az emelt szintű érettségit meghaladó mélységben szeretnének foglalkozni.
A foglalkozás differenciáltan, több csoportban zajlik. A kezdők megismerkednek egy – alapórán tanultaktól különböző – programfejlesztő eszközzel. A haladók programfejlesztési technikákat, típusalgoritmusokat, adatszerkezeteket tanulnak, melyek segítségével fokozatosan nehezedő, idővel versenyszintű feladatokat oldanak meg.
A résztvevőktől elvárás, hogy idővel nevezzenek programozási versenyekre (ilyenekből egyéni és csapatversenyek is vannak), leginkább a Nemes Tihamér OITV-re (későbbi évfolyamokon informatika OKTV).
A jelentkezők számítsanak rá, hogy pusztán tanórán nem lehet megtanulni magas szinten programozni, a szakkörön elvárt szintre csak önálló munka befektetésével lehet eljutni. A foglalkozásra tehát azokat várjuk, akik otthon, önállóan is szívesen írnak programokat, és ehhez várnak segítséget, továbbfejlődéshez szükséges tanácsokat.

Magyar érettségifelkészítő középszintre

Csak az alapcsoportosoknak van. A középszintű feladatok közös gyakorlására, minél több rendszerező ismeret elsajátítására szolgál, az előző évek tananyagainak súlyozásával és ismétlésével.

Matematika érettségifelkészítő középszintre

A heti egy tanóra célja a középszintű érettségi követelményekben szereplő ismeretek rendszerezése. A 12. évfolyamon matematikát  alap óraszámban tanuló diákoknak szól.

Történelem érettségifelkészítő középszintre

A 12. évfolyamon az érettségi előkészítő az alapszintű csoportok számára ajánlott. Itt témakörönként ismételjük át az anyagot. Az érettségi típusfeladatok gyakorlása mellett az esszéírás gyakorlása is fontos szerepet kap. Az emelt szintű csoportok esetében a magasabb óraszám biztosítja a felkészülést az emelt szintű témakörökre is.

Biológia érettségifelkészítő középszintre

A 11.-12. évfolyam tanulói egyaránt részt vehetnek rajta. Célja a középszintű érettségire történő felkészítés.

Földrajz érettségifelkészítő

Azoknak a diákoknak, akik közép- vagy emelt szinten eredményesen szeretnének érettségizni ebből a tantárgyból.

Idegen nyelv érettségifelkészítő középszintre

Az évfolyamon egy csoport kerül kialakításra. Nem feltétlen az alapórán tanító tanár viszi majd a csoportot. Az óra célja a közép- (esetlegesen a jelentkezők tudásszintjétől függően az emelt) szintű érettségire való felkészítés.

Matematika érettségifelkészítő emelt szintre

A foglalkozás célja az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő ismeretek rendszerezése. A 12. évfolyamon matematikát emelt óraszámban tanuló diákoknak szól.

Kémia érettségifelkészítő emelt szintre

Célja az emelt szintű érettségin előforduló írásbeli és szóbeli feladatok megoldása, gyakorlása.

Biológia érettségifelkészítő emelt szintre

Célja az emelt szintű érettségin előforduló írásbeli és szóbeli feladatok megoldása, gyakorlása.

Digitális kultúra érettségifelkészítő emelt szintre

Az emelés két órája stabil középszintű alapok mellett elegendő az emelt érettségire való felkészítéshez. Erre a foglalkozásra azok jelentkezését várjuk, akik úgy érzik, programozásból nem jutottak el alapórán a megfelelő szintre. Az első félévben kiegészítjük a középszintű programozási ismereteket, a második félévben pedig az emelt szintű feladatmegoldást gyakoroljuk.
Ezért a szakkör a középszintű érettségi programozás témájához is segítséget nyújt.

Emelt szintű érettségifelkészítők idegen nyelvből

A két évfolyamból egy vagy két csoport kialakítására kerül majd sor. Nem feltétlen az alapórás tanár tanít majd itt. Az óra célja a diákok B2 (esetlegesen, a jelentkezők tudásszintjétől függően C1) típusú komplex nyelvvizsgára való felkészítése, illetve az emelt szintű érettségi tudásszintjének elsajátítása.

Német korrepetálás

A heti plusz 1 órás korrepetáláson azoknak a haladó nyelvi csoportba járó nyelvi előkészítős tanulóknak kötelező részt venni, akik a szintfelmérők alapján a csoport átlaga alatt szerepeltek, de természetesen a többi tanuló számára is van lehetőség bekapcsolódni a munkába. A korrepetáláson a nyelvi készségek begyakorlása, elmélyítése történik, a tanulókkal egyeztetve a korrepetáláson a tanórák esetleg nem teljesen megértett anyagának újbóli elmagyarázására és begyakorlására is sor kerülhet.

Énekkar

Aki kedvet érez az énekléshez, azt szeretettel várjuk az énekkar tagjai közé. Jelenleg az 5-12. évfolyamnak heti 1 órában van lehetősége erre a kötetlen szakköri órára. A kórustagokkal közösen választjuk ki a darabokat, a repertoárt igyekszünk változatosan alakítani; egy- kétszólamú kórusművek, musicalek, spirituálék szerepelnek ezek között. A tanév során többször fellépünk iskolai rendezvényeken, és hosszú távú tervek között szerepel a kórus létszámának bővítése, külsős szereplések, kórusverseny.

Diákújságíró szakkör

A szakkörön elkészítjük iskolai újságunkat, a Diákvilágot. Illusztrátorok, riporterek, rejtvénykészítők, írók, költők, lektorok, szerkesztők, hajtogatók, egyszóval a kreatív alkotómunkában örömüket lelő diákok jelentkezését várjuk jó hangulatú délutánjainkra.

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer