Iskolatörténet évszámokban

1963

Döntés született a gimnázium megalapításáról. Dunakeszi új és egyben első középiskolája azonban nem kaphatott saját épületet, először a II. Sz. Általános Iskola (mai Széchenyi) épületébe költözött, és Fódi Sándor igazgató vezetésével kezdte meg működését. Az első és akkor egyetlen osztály azokból került ki, akiket helyhiány miatt nem tudtak budapesti iskolákba felvenni. A kezdeti időszakban a középiskolai tanárok mellett még besegítettek általános iskolai kollégáik is, és helyszűke miatt két műszakban folyt a tanítás, azaz hol délelőtt, hol délután.

1967-85

Hamarosan beindult a felnőtt levelezős oktatás is, mivel az érettségi megszerzése társadalmi igény volt abban az időszakban. Olyannyira, hogy egyre inkább az általános iskola elvégzése után közvetlenül került rá sor, így a képzés elegendő jelentkező hiányában megszűnt.

1973

Az első költözés éve. A gimnázium a III. Sz. Általános Iskolába, azaz a mai Bárdos Lajos Általános Iskolába került. Itt nyílt lehetőség arra, hogy három év múlva már két párhuzamos osztály induljon.

1976 (?)

Megújul az iskolaújság Diákvilág címen. (A lapot a Gyümölcs- és Főzelékkonzervgyár nyomdája készítette, ára 2 Ft volt!) Kisebb szünetekkel azóta is folyamatosan megjelenik.

1979

A gimnázium különvált az általános iskolától, és felvette a Dunakeszi Gimnázium nevet. Ugyanekkor indult a fakultációs rendszerű oktatás is a gimnáziumokban.
Egyre nőtt az igény a helybéli 8. osztályt végzett tanulók között a helyi gimnáziumban történő továbbtanulásra, de egy újabb osztály indítására az akkori épületben nem volt lehetőség.

1983

A problémát egy újabb költözéssel orvosolta az akkori városvezetés. A gimnázium összeköltözött az 1. Sz. Általános Iskolával (amíg annak épületét felújították), majd később annak tagiskolájával, az V. sz. iskolával (mai Fazekas) működött egyidejűleg a Radnóti utcában. Itt volt annyi hely, hogy elkülönülhessen a két oktatási intézmény. Megjelent bizonyos tantárgyaknál a csoportbontás, és sikerült felszerelni a természettudományos szertárakat is. Végre beindulhatott a harmadik párhuzamos osztály.

1985

Az iskola diákközösségének szavazata alapján a gimnázium 1985. március 15-én felvette Radnóti Miklós nevét.

1987

Beindult az emeléses és az orientációs rendszer, ami azt jelentette, hogy 1. osztályban heti egy, míg a 2. osztályban heti két plusz órában foglalkozhattak a diákok az őket különösen érdeklő tantárgyakkal.
Az év másik fontos eseménye, hogy megtörtént a gimnázium saját, önálló épületének alapkőletétele.

1989

A város igényeihez igazodva beindult a negyedik párhuzamos osztály.

1990

A tanévnyitó ünnepség összekapcsolódott az új (jelenlegi) iskolaépület átadásával.
Itt szaktantermekben folyhat már az oktatás, minden tantárgynak van szertára, szélesedett a nyelvi kínálat. Az orosz, német, angol mellett megjelent a francia, sőt rövid ideig az eszperantó is.
Új fakultációk indultak azok számára, akik nem kívántak továbbtanulni a felsőoktatásban, ilyen volt a műszaki rajz és a gépírás.
Új tantárgyként megjelent a számítástechnika.

1991

Iskolánk testvériskolai kapcsolatot létesített a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziummal. Sajnos ez az együttműködés néhány év múlva megszakadt, de néptánccsoportjaink rendszeres résztvevői a Sóskút-fesztiválnak Erdélyben.

1992

Hosszú, 1987 óta tartó előkészítő munka után létrejött a nyolcosztályos képzési rendszer. Az első évben ötszörös volt a túljelentkezés, és mindmáig nagy az érdeklődés.

1993

Megalakul az iskolai néptánccsoport. Napjainkban is nagy sikerrel lép színpadra a kisgimnazisták Cinege, a nagyok Rokka együttese és a végzett diákokból létrejött Duna Gyöngye Hagyományőrző Egyesület. A néptánccsoport megalapítói Gyúróné Domján Andrea és Gyúró Tamás.
Rendszeressé vált a színjátszó kör működése. Kezdetben külsős segítséggel, Vadady Attila rendező és Jeneiné Nagy Tünde tanárnő irányításával dolgozhattak tanulóink. Később Lengyel István állt az azóta is számtalan kiemelkedő sikert elérő Radnóti Diákszínpad élére.
Angol nyelvű színjátszó kör is alakult a 90-es években Lutter András vezetésével. Gyalog galopp című előadásukkal egy Hollandiában megrendezett drámafesztiválra is eljutottak.
Megalakult a Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány, melynek célja többek között a tehetséges tanulókkal és a hátrányos helyzetű gyerekekkel történő kiemelt foglalkozás, a számítástechnika és az idegen nyelv oktatásának segítése, az ehhez szükséges anyagi-technikai eszközök beszerzése, illetve támogatás nyújtása.

1994

„Az elmúlt 16 évben 458 tanulónk próbálkozott felvételt nyerni az ország különböző felsőoktatási intézményeibe, és 284 sikerrel felvételizett. Ez 62 százalékos felvételi arányt jelent, ami az országos átlag felett van.”
„Hogyan sikerült a vidéki kis gimnáziumnak megvetnie a lábát akkor, amikor a hetvenes években a hasonló iskolák országszerte megszűntek? S hogyan tudott (és tud) a főváros konkurenciájával megbirkózni?
Úgy, hogy az iskola vállalta a jó tanulók mellett a kissé gyengébbeket, s mindent megtett azért, hogy elnyerje a legjobbakat.”

(idézet Somodi Elekné igazgatóhelyettes cikkéből,
Pest Megyei Hírlap, 1994. január 7.)

1995

Az IDB megszervezi az első gólyatábort a Nógrád megyei Szécsénykében. Azóta ritka kivételektől eltekintve Kisinócon kezdik meg az ismerkedést a bejövő osztályok.

1997

A középiskolák sorrendje az OKTV-ken 1986-1996 között
elért helyezések száma szerint

Sorrend A középiskola neve Városa Pont
40. Radnóti Miklós Gimnázium Dunakeszi 108,5

Földrajzból

Hely A középiskola neve Városa
2. Radnóti Miklós Gimnázium Dunakeszi

Orosz nyelvből

Sorrend A középiskola neve Városa
13. Radnóti Miklós Gimnázium Dunakeszi

Matematikából

Sorrend A középiskola neve Városa
37-55. Radnóti Miklós Gimnázium Dunakeszi

(Köznevelés, 1997. 40. szám)

1998

Lengyel István megtervezi a harmincöt éves iskola címerét.
Első ízben kerül sor az iskola legrangosabb díjának, a Radnóti-díjnak az odaítélésére. Az első díjazottak: Alföldi Gézáné tanár, Sára Bernadett és Hojtsy Gábor tanulók, valamint Szilágyi Piroska iskolatitkár voltak.

2000

Az iskola megrendezi első jótékonysági bálját, amelynek bevételéből tovább javíthatók az oktatás tárgyi feltételei.

2003

Iskolánk lett a központi helyszíne a Kistérségi Pedagógiai Napoknak.
A gimnázium alapításának 40. évfordulója alkalmából Stációk címmel Radnóti-emlékkönyvet ad ki az iskola. Radnóti Miklósné, Gyarmati Fanni néni levélben köszöni meg a kötet illusztrálásában résztvevő diákok munkáját.

2004

Beindul a 13/9. b osztály, a „nulladik”, azaz a nyelvi előkészítő képzés egy angol és egy német csoporttal.
Létrejön a Rotary-díj, amellyel azokat a kiváló eredményekkel rendelkező és példamutató diákokat jutalmazza a helyi Rotary Club, akik az iskola falain kívül is sokat tesznek a közösségért.
Megjelenik az első Diáknaptár, amely tartalmazza a tanév rendjét, a házirendet, az etikai kódexet és a diákok számára fontos információkat az aktuális tanévvel kapcsolatban.

2005

Minden osztályunk nyelvi előkészítővel indul.
A nulladikosok német nyelvterületre utaznak tanulmányútra. Azóta diákjaink évente látogatnak el valamely német nyelvű országba, hogy tökéletesítsék nyelvtudásukat.

2006

A nyolcosztályos képzésnek is része lett a nyelvi előkészítő évfolyam.
Új hagyomány teremtődik: a fáklyás ballagás, melynek jegyében a végzős diákok fáklyás felvonulást tartanak a városban. Útjuk során köszöntik őket a Polgármesteri Hivatalnál, majd utolsó állomásként szerenádot adnak tanáraiknak a gimnázium épülete előtt.

2008

Az olasz nyelvvel bővül az iskola idegen nyelvi kínálata.

2009

Testvériskolai kapcsolat épült ki a lengyelországi Stary Saçz városával. A lengyel diákok októberben látogatnak el Magyarországra, a radnótis diákok pedig június végén viszonozzák a látogatást. A program célja a két ország kultúrájának megismerésén túl az angol mint közvetítő nyelv gyakorlása.
A Dunakeszi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöksége a város némettanárai és a német nyelvet tanuló diákok részére a Magyarországon született Nikolas Lenau osztrák költőről elnevezett díjat alapított (2008). A kuratórium azoknak ítéli oda, akik tanárként a tanév során a legeredményesebb munkát nyújtották, illetve mint diákok német nyelvi tanulmányaikban az iskolán belül a legnagyobb előrehaladást mutatták. Az első díjak átadása 2009-ben történt.

2011

Elkezdődött az elektronikus napló használata, mely elősegíti a szülők naprakész tájékoztatását, és megkönnyíti a pedagógusok adminisztrációs munkáját.
Új hagyomány indult, Dióssi Csaba polgármester a város jelvényével tüntette ki a ballagáson azokat a végzős diákokat, akik általános és középiskolai tanulmányaik minden évében kitűnő eredményt értek el.

2013

Az 50 éves iskola új neve Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium.

Ebben az évben utaztak diákjaink először az észak-németországi Elmshorn Bismarckschule nevű gimnáziumába, miután az előző évben sikerült megállapodást aláírni a partneriskolai kapcsolat felvételéről. Azóta minden második évben 25-25 fő utazhat a testvériskolába nyelvgyakorlás céljából, valamint kulturális ismereteket és barátokat szerezni.

Elindult a „Mentsünk meg egy családot!” jótékonysági kezdeményezés, melynek keretein belül rászoruló tanulóink kaphatnak anyagi támogatást. Az egyszerű pénzgyűjtés hamarosan évenkénti jótékonysági gálaest szervezésével bővült, amelyen az adakozni kívánók családias környezetben tekinthetik meg diákjaink produkcióit a legkülönbözőbb művészeti ágakban.

Hosszú évek óta rendezi meg intézményünk a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny regionális fordulóját. Ebben az évben újabb versenyek lebonyolítása lett a feladatunk. Iskolánkat ekkor kérték fel először az országos Varga Tamás Matematikaverseny második fordulójának megszervezésére. Ez annak az elismerése is, hogy a versenyen rendszeresen sok tanítványunk indul és kiváló eredményt ér el. Továbbá 2013-ban nálunk zajlott a MindLab országos versenye, természetesen sok radnótis résztvevővel.

2014

Intézményünk csatlakozott a Rákóczi Szövetség, a Máltai Szeretetszolgálat és a Szent László Társulat "Összetartozásunk ajándékai" nevű jótékonysági kezdeményezéséhez, amely határon túli magyar közösségek gyermekotthonai, iskolái és óvodái számára rendez gyűjtéseket minden évben karácsony előtt.

A gimnázium tanárai első ízben vettek részt sikeresen Erasmus+ pályázaton. Azóta minden évben lehetőség nyílik külföldi módszertani, informatikai és nyelvi továbbképzéseken való részvételre. 2021-ben Erasmus+ akkreditációt nyert intézményünk.

2016

A kültéri bitumenes sportpálya műanyag borítást kapott.

2017

Magán felajánlással létrejött az Anyák napi díj. Ezt a díjat azon volt diákunk kaphatja meg tavasszal, a ballagás alkalmával, aki egészségügyi pályára készül és egy évet kiváló eredménnyel már elvégzett egy felsőoktatási intézményben.

2018

Iskolabővítésre került sor. A jelentős túljelentkezésnek köszönhetően kettő helyett három új osztályt indított az iskola. A fejlesztés egy konténertanterem építését is szükségessé tette.

Szeptemberben anyanyelvű angoltanár kezdte meg munkáját az iskolában.

Első ízben szerveztünk pályaorientációs napot. Ezen bemutatkoznak egyetemek, valamint volt diákok, szülők és meghívott előadók mutatnak be egy-egy szakmát, képzési területet diákjainknak.

2019

Már korábban is jártak iskolánkban külföldi cserediákok, de 2019-től az AFS Magyarország közvetítő irodán keresztül érkeznek hozzánk diákok a világ olyan távoli pontjairól mint Thaiföld vagy Hong Kong. A program célja, hogy lehetőséget nyújtson interkulturális tanuláshoz és globális polgárok neveléséhez.

Március 23-án kapta meg iskolánk a Kiváló Tehetségpont akkreditációt, mely az intézményben történő kimagasló tehetséggondozó munkát ismeri el. Az akkreditáció során figyelemmel kísérik az érettségi és felvételi statisztikákat, a versenyeredményeket, a nyelvvizsgák számát, és mindazon tevékenységi köröket, melyek elősegítik a tehetséges diákok kibontakozását.

2020

Ezen az őszön elkezdődött az épület közel egy évig tartó teljes energetikai felújítása, a nyílászárók cseréje és a külső homlokzat szigetelése.

2021

Felkerültünk az ELTE partneriskoláinak névsorába, mely annak köszönhető, hogy intézményünk támogató környezetet biztosít végzős tanárhallgatók számára. Több pedagógus mentortanári feladatot ellátva adja át tapasztalatait a végzős tanárszakos egyetemistáknak.

Két turnussal folytatódik a kisgimnazisták népszerű nyári garbolci táboroztatása. 2011-ben természetismereti tematikával indult az első egyhetes tábor, 2014-től ez kiegészült különböző történelmi korok (pl. honfoglalás, török kor, Rákóczi-szabadságharc) nagy sikerű feldolgozásával.

2022

Iskolánk újabb testvériskolai kapcsolatot létesített. Diákjaink tavasszal a csehországi Kutna Hora-i gimnázium tanulóit látták vendégül, majd a nyár elején viszonozták a látogatást. Mindkét oldalról komoly szándék mutatkozik az együttműködés folytatására.
Kapcsolataink tovább bővültek, mivel ősszel a törökországi Istanbul Ataşehir Özel Anadolu Lisesi iskolával született megállapodás egy 2023-tól induló programról.

Szeptember 1-jén két osztállyal megkezdte működését a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintézménye.

2023

Megkezdődött az intézmény szerkezetváltása, két nyolcosztályos osztály indult a korábbi egy helyett.

Ebben az évben ünnepelte a gimnázium fennállásának 60. évfordulóját. A színes programsorozatban helyet kapott gálaműsor, volt tanárok, diákok találkozója, iskolatörténeti vetélkedő, és számos meghívott előadó tartott rendkívüli órát az iskola egész közössége előtt.

Diákmobilitásokkal folytatódott az Erasmus+ program. Diákjaink a korábbi években eljutottak Máltára, Malagára, az idei évben pedig egy belga és egy török középiskola tanulóival dolgozhattak együtt különböző projekteken. Szintén az Eramus+ keretein belül került sor diákjaink németországi útjaira, ahol a Deutsche Nationalstiftung és az Alumniverein der SchulBrücken által megrendezett projektheteken vettek részt.

Tavasszal levált tagintézményünk, amely a 2024/2025. tanévet már IV. Béla Király Gimnáziumként kezdheti a Dunakeszi Diáknegyedben.

 

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer